Westpomeranian Greenfield 2018

20th-21h September 2018 Modry Las Golf Resort, Choszczno

OŚWIADCZENIE

W związku z opublikowaniem przez firmę Planners Sp. z o.o. oświadczenia dotyczącego konferencji Westpomeranian Greenfield, oświadczam co następuje:

1. Nigdy nie wypowiadałem firmie Planners umowy, gdyż takowa nigdy pomiędzy nami nie została zawarta.

2. Współpraca pomiędzy nami została zakończona, gdyż firma Planners – jako producent wydarzenia nie posiadała środków finansowych, w celu zawarcia umów z podwykonawcami. Dodatkowo właściciel firmy Planners - Witold Jańczyński, sam stwierdził, że nie jest zainteresowany dalszą współpracą przy realizacji wydarzenia.

3. W związku z powyższym na tydzień przed konferencją zawarłem umowę z innym producentem wydarzenia, który nie miał żadnych problemów, aby zrealizować to na zasadach, które dla firmy Planners były nie do wykonania.

4. Dodatkowo Planners, próbował mnie szantażować zablokowaniem strony www.greenfield.org.pl (za utworzenie i projekt otrzymał ode mnie wynagrodzenie) oraz konta na fb (które utworzył w moim imieniu mój współpracownik), jeśli nie zapłacę mu przed imprezą kwoty 14.373 zł. Zarówno strona www oraz fb na dwa dni przed imprezą zostały przez Planners zablokowane.

5. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, a ocenę postępowania firmy Planners i jej praktyk działania pozostawiam Państwu do oceny.

Maciej Szabałkin
This website uses cookies to allow the registration of event participants and service related processes. By using this site you agree on use of cookies, according to the current browser settings.
Accept